Cennik obowiązuje od 1 lutego 2021r.
 
Kontakt telefoniczny pod numerem  (+18) 20 68 780 w godzinach 8.00-16.00
 
Nie prowadzimy rezerwacji przez internet 

 

 
  
RODZAJ POKOJU

CENA POKOJU POZA  SEZONEM

 CENA POKOJU W SEZONIE :

ZIMOWYM : 23.12. - 28.02. /bez Sylwestra/
 OKRES ŚWIĄT WIELKANOCNYCH: od Wielkiego Czwartku do wtorku po Niedzieli Wielkanocnej
WEEKEND MAJOWY : 30.04 - 05.05
LETNIM : 01.07 - 15.09

1 osobowy bez łazienki 45 zł /osoba 50 zł /osoba
2 osobowy z łazienką 60 zł /osoba 70 zł /osoba
2 osobowy bez łazienki 45 zł /osoba 55 zł /osoba
3 osobowy z łazienką 55 zł /osoba 65 zł /osoba
4 osobowy z łazienką 55 zł /osoba 65 zł /osoba
 

Cena tylko na 1 dobę-

70 zł /osoba

Cena tylko na 1 dobę - 85 zł/osoba

SYLWESTER : 30.12 - 02.01 

120 zł/osoba - pokój z łazienką

100 zł/osoba - pokój bez łazienki.

W w/w okresie wynajem na minimum 2 doby .

 

Zaliczki na rezerwację pokoju należy wpłacać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym z podaniem nazwiska i okresu pobytu.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
ul. Gimnazjalna 1 
34-500  Zakopane

Konto nr: 35 8821 0009 0000 0000 5917 0001

 Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem

 

 

Regulamin pobytu w pokojach gościnnych „ Domu Rzemiosła” Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem ul Gimnazjalna 1. 

1.Regulamin korzystania z pokoi gościnnych określa zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki Gości korzystających z pokoi gościnnych.

2.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z pokoi gościnnych.

3.Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.

4.Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 13-tej w dniu wynajmu, a kończy o godzinie 11-tej w dniu wyjazdu.

5. Cisza nocna obowiązuje od godz.22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.

6.W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało to spokoju pobytu innych Gości.

7.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w pokojach gościnnych powstałych z winy jego lub odwiedzających go osób.

8.W pokojach gościnnych przebywać mogą tylko osoby zameldowane na pobyt, obowiązuje zakaz wprowadzania i przebywania w pokojach osób niezameldowanych.

9.W pokojach gościnnych obowiązuje całkowity zakaz palenia.

10. Opłata za dzieci do lat 5-ciu, które nie korzystają z oddzielnego łóżka wynosi 50% ceny.

11.Wysokość opłaty za pobyt 1 osoby w pokoju 2 lub 3 osobowym ustalana jest indywidualnie.

12.Przy pobytach krótszych niż 3 doby opłatę za noclegi wnosi się w całości kwoty pobytu.

13.Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty miejscowej zgodnej z Uchwałą Rady Miasta Zakopane.

14.Rezerwacja pokoju jest aktualna po wpłacie 30% kwoty całościowego pobytu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia rezerwacji.

15.W przypadku odwołania rezerwacji na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka podlega zwrotowi w całości, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka podlega zwrotowi z potrąceniem 30% kwoty tytułem poniesionych nakładów pracy oraz szkody związanej z poszukiwaniem nowych wynajmujących, na 3 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka nie będzie zwracana.

16.Goście mają możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu.

17.Goście zamierzający przebywać w pokojach gościnnych ze zwierzętami zobowiązani są do uzyskania zgody właściciela obiektu na ich przebywania, pobierana będzie w związku z tym dodatkowa opłata 10 zł za dobę za zwierzę.

18.Odstępstwa od niniejszego Regulaminu przysługują wyłącznie właścicielowi obiektu, dotyczy to również zapisów dotyczących cennika usług. Na wszelkie odstępstwa potrzebna jest zgoda Prezesa Zarządu Cechu lub Dyrektora Biura Cechu.